Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Β’ Ημερησίου και της Γ’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 150918/Δ2/12-9-2017 (ΦΕΚ 3321/Β/21-9-2017, ΑΔΑ:ΩΒΗ74653ΠΣ-ΩΙΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

Με τη διδασκαλία της «Αντιγόνης» και του «Περικλέους Επιταφίου» επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:

  • να προσεγγίσουν το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο γεννήθηκαν τα δύο έργα,
  • να αντιληφθούν τις συμβάσεις του καθενός από τα δύο γραμματειακά είδη,
  • να αντιληφθούν βασικές έννοιες – όρους με τους οποίους διευκολύνεται η κατανόηση των κειμένων και του πολιτισμού στον οποίο αναφέρονται,
  • να διερευνήσουν τη σχέση των δύο έργων με άλλα έργα της κλασικής αρχαιότητας αλλά και με μεταγενέστερα έργα,
  • να αναγνωρίζουν τις ανθρωπιστικές αξίες που υποστηρίζουν τα δύο έργα και τη διαχρονική σημασία τους,
  • να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις και να διαμορφώσουν στάσεις απέναντι σε ζητήματα που θίγονται στα δύο έργα,
  • να διαμορφώσουν θετική στάση για την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares