Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 9103/3-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σκοπός των Πράξεων είναι η πρόληψη και η διάγνωση του φαινομένου της ΣΒΕ.
Βασικός στόχος των Πράξεων είναι:
α) η δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ σε πανελλαδικό επίπεδο
β) η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα της δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ
γ) η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο των φαινομένων της ΣΒΕ, καθώς και
δ) η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.

Διαβάστε το έγγραφο

Τα λογότυπα της Πράξης