Οι εφορευτικές και η νομαρχιακή επιτροπή διεξαγωγής των εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια της ΔΔΕ Φλώρινας Για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Απόφαση 7144/20-10-2016 (ΑΔΑ:6ΜΜΑ4653ΠΣ-ΝΝΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για τις εφορευτικές επιτροπές

Συγκροτούμε Εφορευτικές Επιτροπές στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας , οι οποίες θα διεξάγουν τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ), ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση 7144/20-10-2016

Απόφαση 7206/20-10-2016 (ΑΔΑ:6ΙΑ14653ΠΣ-6ΡΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας για τη νομαρχιακή επιτροπή

Συγκροτούμε τριμελή Νομαρχιακή Επιτροπή στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, η οποία θα εποπτεύσει την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών της 2ας Νοεμβρίου 2016 (για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ), θα συγκεντρώσει και θα μεταβιβάσει τα αποτελέσματα, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση 7206/20-10-2016

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο