Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος «Πληροφορική» στο Γυμνάσιο Για το σχολικό έτος 2020-2021

Έγγραφο 125781/Δ2/21-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2020-2021:

Διαβάστε το διαβιβαστικό έγγραφο

«Πληροφορική» Ημερησίου Γυμνασίου

«Πληροφορική» Εσπερινού Γυμνασίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-9-2020

Σύμφωνα με το 129658/Δ3/28-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας :
“Η με αρ. πρωτ. 125781/Δ2/21-09-2020 εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021»αφορά και  i) τα Γυμνάσια ΕΑΕ ii) τα Γυμνάσια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.”

Μετάβαση στο περιεχόμενο