Νέα Ωρολόγια Προγράμματα για Ημερήσια και Εσπερινά, Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν :

  1. Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΥΑ 115478/Γ2/21-8-2013) που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2013-2014. Σημειώνεται ότι για την Β και την Γ τάξη εξακολουθούν να ισχύουν οι οι προηγούμενες αποφάσεις.
  2. Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των Α και Β τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 115480/Γ2/21-8-2013) που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2013-2014. Σημειώνεται ότι για την Γ και την Δ τάξη εξακολουθούν να ισχύουν οι οι προηγούμενες αποφάσεις.
  3. Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου (ΥΑ 115475/Γ2/21-8-2013) που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ τάξη Γυμνασίου. Η Β και Γ τάξη θα λειτουργήσουν κατά το 2013-2014 με την προηγούμενη ΥΑ
  4. Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου (115472/Γ2/21-8-2013). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α Εσπερινού Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β Εσπερινού Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ τάξη Εσπερινού Γυμνασίου. Η Β και Γ τάξη θα λειτουργήσουν κατά το 2013-2014 με την προηγούμενη ΥΑ.

Για περισότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Share and Enjoy !
Shares