Διευκρίνιση για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των εκπαιδευτικών που υποβάλουν αίτηση μετάταξης


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με την 115227/Δ1/20-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΤ9-ΨΕΚ) εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977/Β/2013) υπουργική απόφαση, μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23-8-2013 και ώρα 15:00.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares