Η Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ3/65958/Δ4/19-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ενόψει της έναρξης των γραπτών προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, σας αποστέλλουμε ενδεικτική εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της B΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, η οποία θα αξιοποιηθεί κατά την κρίση του διδάσκοντα.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ΠΔ 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης γίνεται από τους διδάσκοντες το μάθημα βάσει των σχολικών εγχειριδίων και της διδαχθείσας ύλης, όπως η τελευταία έχει καταγραφεί στο βιβλίο ύλης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η ενδεικτική εξεταστέα ύλη παρατίθεται ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα στην εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο