Συμπλήρωση της ΥΑ για τη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)

Απόφαση 133384/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώσεις – προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.

Αποφασίζουμε τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο