Εκπαιδευτικά Προγράμματα από το «Δίκτυο Μεσόγειος SOS»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 170935/Γ7/21-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

α) «Δράση για Κλίμα!»,
β) «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία-Watersave»,
γ) «Προστασία των θαλάσσιων & παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the MED»,
δ) Επαναχρησιμοποίηση Νερού και
ε) «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ : Το αποτύπωμα των επισκεπτών στις ακτές»

από το δίκτυο Μεσόγειος SOS σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares