Έγκριση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές Β/θμιας Εκπ/σης από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46078/ Γ7/4-4-2013

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 8.02.1861/25-02-2013 (αρ. πρωτ. ΣΕΠΕΔ 1270/26-03-2013) έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, που προτίθεται να πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE.
Η έγκριση δίδεται για τα σχολικά έτη 2012-2013 & 2013-2014.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-8620150.
Παρακαλούμε, όπως μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της επιστημονικής ομάδας.
Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Επισημαίνεται επίσης, ότι κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η παρουσία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων, σε κάποιες από τις παρεμβάσεις, κρίνεται απαραίτητη.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ

Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής (46078/Γ7/4-4-2013 Δείτε το σχετικό έγγραφο)

Μετάβαση στο περιεχόμενο