ΔΔΕ Φλώρινας – Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Αιτήσεις Υποψηφιότητας από την Τρίτη 27-08-2019 έως και την Πέμπτη 05-09-2019

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας. Αιτήσεις υποψηφιότητας στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας, από την Τρίτη 27-08-2019 έως και την Πέμπτη 05-09-2019 – ΑΔΑ: Ψ01Ρ4653ΠΣ-541 – Αρχείο pdf – 158 KB

Το παραπάνω έγγραφο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ01Ρ4653ΠΣ-541)

Συνημμένα:
1. Η αριθμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) Απόφαση του ΥΠΠΕΘ – Αρχείο pdf – 185 KB.
2. Αίτηση υποψηφιότητας για θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών – Αρχείο doc.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) – Αρχείο doc.

Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας
Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο