Αλλαγές τις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 115959/Γ2/23-7-2014, ΦΕΚ 2143/Β/5-8-2014, ΑΔΑ:7ΘΦΓ9-ΛΘΖ του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιείται η 124062/Γ2/6-9-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2350/Β/2013) ως ακολούθως:
Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Δι@ύγεια

Share and Enjoy !
Shares