Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015

Απόφαση 126069/Α2/6-8-2014 (ΑΔΑ:6ΞΣ99-ΣΗΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο