Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών στις 24 Ιανουαρίου Με αποφάσεις των Δημάρχων


άκουσε το άρθρο

Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και του Παιδικού σταθμού του Δήμου Πρεσπών στις 24 Ιανουαρίου 2022: Απόφαση Αριθμ. Πρωτ: 154/24-01-222

Διακοπή λειτουργίας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας στις 24 Ιανουαρίου 2022: Απόφαση Αριθμ. Πρωτ: : 1095/24-01-2022