Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλων των τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση 82437/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015, ΑΔΑ: 6ΚΝ3465ΦΘ3-49Ρ) του Υπουργείου Παιδείας

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Η υπ’ αριθμ. 99927/Γ2/27−06−2014 (Α΄ 1853) καταργείται.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο