Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου

Έγγραφο 175673 /Δ2/20-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την παρακολούθηση … ➜ περισσότερα

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου

Εγκύκλιος 199394/Δ2/8-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων … ➜ περισσότερα

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου

Εγκύκλιος 157789/Γ7/2-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 … ➜ περισσότερα