Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 Υποβολή αιτήσεων από από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.251/94225/Α5/29–8–2023 Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων … ➜ περισσότερα

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021

Έγγραφο Φ.251/106901/Α5/02-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων … ➜ περισσότερα

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ.251/117416/Α5/8-9-2020 του Υπουργείου Παιδείας Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων … ➜ περισσότερα

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 Υποβολή αιτήσεων μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

Εγκύκλιος Φ.251/143765/Α5/5-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΥΙΥ4653ΠΣ-ΚΗ0) του Υπουργείου Παιδείας Η επίδειξη των … ➜ περισσότερα