Προτάσεις για μαθητικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Έγγραφο 6554/Δ7/18-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις βασικές αρχές της οικονομίας και την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης (η οποία έχει στόχο να καλύψει κοινωνικές ανάγκες, λειτουργώντας ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός).
Σκοπός των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: να αναδείξουν την κοινωνική προσφορά και την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας ως κύριους στόχους της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, να ωθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και στην ανάληψη κοινωφελών πρωτοβουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική πρόοδο και στην πραγματοποίηση θετικών κοινωνικών αλλαγών.
Οι δραστηριότητες είναι δυνατό να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προγράμματα ή στο μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» των Α΄ και Β΄ τάξεων των Λυκείων, καθώς και στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Β. Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ/Junior Achievement Greece) έχει εξαγγείλει Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ο οποίος εστιάζει στην έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Πρόκειται για ένα διαδραστικό, διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι επαγγελματίες στο μέλλον.
Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται και από εθελοντές – στελέχη επιχειρήσεων. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας δύνανται να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΣΕΝ.
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το διαδικτυακό σύστημα ενημέρωσης και υποβολής αιτήσεων στη διεύθυνση http://sen-programs.senja.gr/. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό στέλνουν την πρόταση υποψηφιότητάς τους μέσω των οικείων Διευθύνσεων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκείμενου να λάβουν σχετική πιστοποίηση συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο