Προγραμματισμός λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2018-2019

Εγκύκλιος 101390 /Δ3/19-6-2018 (ΑΔΑ:91114653ΠΣ-20Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου οι ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και ΕΕΕΕΚ) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2018-2019.

 1. Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών σε ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Ωρολόγια – Αναλυτικά Προγράμματα
 3. Κατανομή μαθητών – Δημιουργία Τμημάτων
 4. Θέματα απουσιών- Χαρακτηρισμός φοίτησης
 5. Κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών
 6. Προγράμματα Συνεκπαίδευσης
 7. Σχολικοί Περίπατοι- Εκδρομές- Επισκέψεις
 8. Επιμορφωτικές δράσεις
 9. Ωράριο Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
 10. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
 11. Δεν υπάρχει
 12. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Διαβάστε την αναλυτική εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο