Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης Από τη Δευτέρα 15-6-2015 έως και την Παρασκευή 26-6-2015


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Κοζάνης για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ, για το 2015-2016 :

Η πρακτική δοκιμασία και υγειονομική εξέταση των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα πραγματοποιούνται στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης, κατά τις εργάσιμες μέρες, από τη Δευτέρα 15-6-2015 έως και την Παρασκευή 26-6-2015 (ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.).
Οι εξετάσεις των υποψηφίων που θα επιλέξουν ως τρίτο αγώνισμα την Κολύμβηση θα γίνουν στο Κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας, αφού εξεταστούν στα δύο άλλα αγωνίσματα που θα δηλώσουν, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, τις ημερομηνίες : Παρασκευή 19-6-2015 και Πέμπτη 25-06-2015 (11:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.

Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται την πρώτη (1η) ημέρα που θα προσέρχονται στην επιτροπή για να εξεταστούν στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους :

 1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.
 2. Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου, πάνω στην οποία θα υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του ιατρού.
 3. Καρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού.
 4. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας.
  Οι βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 5. Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό τους ή τη Βεβαίωση Πρόσβασης, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός των υποψηφίων (των πανελλαδικών εξετάσεων).
 6. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Τα εξεταζόμενα αγωνίσματα είναι:
Για τα αγόρια
:
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 400 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Για τα κορίτσια:
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg), Άλμα σε μήκος, δρόμος 200 μέτρων και Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Όλες οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει να γίνουν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή ΕΣΥ ή ΙΚΑ ή ιδιώτη ιατρό εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει ιατρός Δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Οι υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ από τις 10 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2015, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση-δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.
 3. Οι απόφοιτοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015.
 4. Οι μαθητές-αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ της παραγρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (302/Α) και την παραγρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και την παραγρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α) και το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 που επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ, πρέπει απαραιτήτως να περάσουν από την υγειονομική επιτροπή εξέτασης στις παραπάνω ημερομηνίες προσκομίζοντας τις ιατρικές εξετάσεις.
  Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω μαθητές – αθλητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ, πρέπει υποχρεωτικά να πάρουν μέρος στην υγειονομική εξέταση (και στην πρακτική δοκιμασία όσοι επιθυμούν).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά σε δύο (2) αγωνίσματα την ίδια ημέρα, και στο τρίτο αγώνισμα σε άλλη μέρα.

Share and Enjoy !
Shares