Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας Της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15/182946/Δ2/1-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video και blog – ιστολογίου, «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του φύλου ως αναλυτική κατηγορία στη σχέση με το περιβάλλον. Η διάσταση του φύλου στη μελέτη του περιβάλλοντος προωθεί ένα άλλο σχεσιακό υπόδειγμα το οποίο αμφισβητεί τα κυρίαρχα μοντέλα για τις ανθρώπινες σχέσεις. Υποστηρίζει την κοινωνική ανάπτυξη στη βάση της ισότιμης και αμοιβαίας συμβίωσης με όρους σεβασμού του περιβάλλοντος, κάτι που προϋποθέτει και προσβλέπει συνάμα στον ανασχηματισμό των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων/δομών. Η προβληματοποίηση της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής σχέσης με αυτό έχει στόχο να αναδείξει τους τρόπους δια των οποίων συνδέεται άρρηκτα με την έμφυλη ανισότητα και εκμετάλλευση ως συστατικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, καθώς και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών, και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης

  1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας www.i-create.gr από 1-11-2016 έως και 26-3-2017. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων/ουσών.
  2. Πληροφορίες αναφορικά με ειδικότερες προδιαγραφές για τη δημιουργία video θα βρείτε στη σελίδα www.i-create.gr .
  3. Για την υποστήριξη της δράσης θα διοργανωθεί επιμορφωτική ημερίδα γύρω από τα τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία βίντεο, μοντάζ κλπ, καθώς και το περιεχόμενο του διαγωνισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί προσεχώς στους δικτυακούς τόπους www.edutv.gr και www.i-create.gr .
  4. Η παράδοση των έργων γίνεται με ανάρτηση στην πλατφόρμα http://vod-new.sch.gr/ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου από 1-11-2016 έως και 26-3-2017.

Διαβάστε το έγγραφο

Επιπλέον πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares