Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου Που θα ισχύει από το 2016-2017

Απόφαση 93381/Δ2/7-6-2016 (ΦΕΚ 1640/Β/2016, ΑΔΑ:7ΣΙΑ4653ΠΣ-ΒΟΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου ως εξής:

2016-2017_Wrologio_Programma_Gymnasiou

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10-8-2016

Η ΥΑ τροποποιήθηκε σύμφωνα με την ΥΑ 121072/Δ2/22-07-2016 (ΑΔΑ:77174653ΠΣ-Φ22, ΦΕΚ 2449/Β/2016) ως προς τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Προστέθηκε και η Ιταλική Γλώσα στην περίπτωση που υπάρχει καθηγητής Ιταλικών και η Γεωγραφία μετονομάστηκε σε Γεωλογία-Γεωγραφία

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο