Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΦΕΚ 2338/Β'/15-06-2020


άκουσε το άρθρο

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 2338/15-06-2020 δημοσιεύτηκαν:
– Η με αρ. πρωτ. 74181/Δ2/15-06-2020 Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των
μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και
– Η με αρ. πρωτ. 74182/Δ2/15-06-2020 Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των
μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 2338/Β/15-06-2020 – Αρχείο pdf – 149 KB

Share and Enjoy !
Shares