Νομοθεσία Διαρκής ενημέρωση

Τελευταία ενημέρωση 15 Αυγούστου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Η ενιαία σελίδα Νομοθεσία που βρίσκεστε δεν ενημερώνεται πλέον. Για την ευκολότερη πρόσβασή σας στο υλικό της νομοθεσίας έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ανά κατηγορία σελίδες. Για να προσπελάσετε την επικαιροποιημένη νομοθεσία επιλέξτε από το μενού (όπως φαίνεται στην φωτογραφία δεξιά) την ανάλογη ενότητα που σας ενδιαφέρει.