Επίδειξη γραπτών δοκιμίων υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013


άκουσε το άρθρο

Με την 122756/Β6/5-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ω9-4ΝΗ) εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζει την διαδικασία, τις προθεσμίες και τα παράβολα που πρέπει να καταβληθούν από τους ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013 προκειμένου να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης με επίδειξη των γραπτών τους σε φωτοτυπία.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες στην αναφερόμενη εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares