Η προκήρυξη για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Αιτήσεις από την Πέμπτη 28-05-2015 μέχρι την Παρασκευή 5-6-2015 (Παράταση)


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 2690/25-5-2015 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Πέμπτη 28-05-2015 μέχρι την Τετάρτη 03-06-2015.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η προκήρυξη

Υπόδειγμα αίτησης

Ο Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015)

Η ΥΑ επιλογής των Διευθυντών

1η Διευκρινιστική εγκύκλιος

Οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας

Υπεύθυνη Δήλωση

Share and Enjoy !
Shares