Διαθέσεις στελεχών και εκπαιδευτικών των ΕΚ και ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Φλώρινας για κάλυψη διδακτικών ωρών θεωρητικού ή εργαστηριακού σκέλους μαθημάτων


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΖΠΦ46ΝΚΠΔ-0ΤΑ – Διαθέσεις στελεχών του Ε.Κ. Αμυνταίου, για κάλυψη διδακτικών ωρών θεωρητικού σκέλους μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.

ΑΔΑ: Ψ98Σ46ΝΚΠΔ-ΡΣΦ – Διαθέσεις στελεχών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου στο Ε.Κ. Αμυνταίου, για κάλυψη διδακτικών ωρών εργαστηριακού σκέλους μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.

ΑΔΑ: 95ΨΞ46ΝΚΠΔ-ΨΞ9 – Διαθέσεις στελεχών του 1ου Ε.Κ. Φλώρινας, για κάλυψη διδακτικών ωρών θεωρητικού σκέλους μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: 9Χ4846ΝΚΠΔ-9ΒΖ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου στο Ε.Κ. Αμυνταίου, για ανάληψη των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.

 

Share and Enjoy !
Shares