Μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων κατά τις ημέρες του καύσωνα Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058  – ΑΔΑ: ΨΦΗΗ46ΜΤΛ6-ΙΞΦ του Υπουργείου Εσωτερικών Σε συνέχεια … ➜ περισσότερα