Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δρατηριοτήτων για το σχολικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 163790/Γ7/31-10-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 και για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΑΣ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ), εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius, Leonardo Da Vinci και eTwinning στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο