Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για το 2013

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας 2013 σε Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (4556/30-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛ59-ΕΜ5)

Απόρριψη απόδοσης Δεύτερης Ειδικότητας 2013 (4557/30-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛ59-ΞΞΨ)

Ανάκληση απόδοσης Δεύτερης Ειδικότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας που είχαν αποδοθεί το 2012 (4558/30-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛ59-Ρ2Ξ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο