Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ στη Γερμανική Γλώσσα Για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο 1026/19-4-2016 της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικής Γλώσσας

Σχετικά με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, καθώς και τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στη Γερμανική γλώσσα ισχύουν το ΠΔ 465/1981, άρθρο 10, παρ. 2, ΦΕΚ Α΄ 129 και η εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ Γ2/241/25-1-1985 για το Γυμνάσιο, η εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αριθμ. Πρωτ. 188140/Δ2/20-11-2015 για το Γενικό Λύκειο καθώς και το Π.Δ. 60/2006 για τη Γ΄ Γενικού Λυκείου. Για τα ΕΠΑΛ ισχύει η Φ4/59791/Δ4/8-4-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

Στην ιστοσελίδα http://exams-repo.cti.gr υπάρχουν υποδείγματα θεμάτων τα οποία μπορείτε εάν επιθυμείτε να συμβουλεύεστε. Επιπλέον μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη διατύπωση των θεμάτων στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://meleagros.iep.edu.gr/uploaded_files/prodiagrafes/ksenes_glwsses.pdf

Για τους μαθητές που διδάσκονταν στην προηγούμενη χρονιά άλλη γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα και έχουν ενταχθεί αυτή τη χρονιά σε τμήματα γλώσσας την οποία δεν διδάχτηκαν ισχύει το ΠΔ 186/1985:

Όταν μαθητής σχολείου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης εγγράφεται ή μετεγγράφεται σε σχολείο που διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκε στο σχολείο προέλευσής του, ο βαθμός του στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυσή του, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τη σχολική χρονιά της εγγραφής ή μετεγγραφής του στο νέο σχολείο καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησης.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις: α) διετών μαθητών εφόσον στην τάξη επαναφοίτησής τους αλλάξει η διδασκόμενη ξένη γλώσσα (εκτός των διετών μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου) και β) μαθητών οι οποίοι εγγραφόμενοι ή μετεγγραφόμενοι σε άλλο σχολείο δεν αλλάζουν μεν ξένη γλώσσα, αλλά στην προηγούμενη τουλάχιστον τάξη, δεν διδάχτηκαν στο σχολείο προέλευσής τους την ξένη γλώσσα, διότι δεν γινόταν διδασκαλία της.
Για τους μαθητές των παραπάνω κατηγοριών υπολογίζεται ο βαθμός τους στην ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι (όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.

Oι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με το 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.Α,) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά, παίρνουν τα θέματα μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές και εξετάζονται στη συνέχεια προφορικά στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Η απλοποίηση των εκφωνήσεων σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί βοηθητική για τους μαθητές αυτούς, διότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν σύνθετες εκφωνήσεις. Οι διδάσκοντες είναι καλό να λαμβάνουν υπόψη επιπλέον πως η πλειοψηφία των μαθητών αυτών χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση των θεμάτων της εξέτασης σε σχέση με τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-5-2016

Ανακοινοποίηση του εγγράφου (10-5-2016)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο