Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και καθορισμός των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων υποψηφίων μαθητών τους κατά το 2018-2019

Απόφαση Φ2/177268/Δ4/22-10-2018 (ΦΕΚ 4866/Β/31-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1
Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Άρθρο 2
Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ

Άρθρο 3
Αντιστοίχιση Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016

Άρθρο 4
Αντιστοίχιση Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών Μαθημάτων Ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016

Άρθρο 5
Παραρτήματα

{………}

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Σημείωση : Η απόφαση είχε προαναγγελθεί με την εγκύκλιο 179448/Δ4/24-10-2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο