Τροποποίηση της διδακτέας ύλης του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ

Έγγραφο Φ3/181620/Δ4/29-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Από τη διδακτέα ύλη του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β΄ τάξης Ημερήσιου και (τριετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ, η οποία αναφερόταν στη σελ. 12 της υπ΄ αριθ. πρωτ. Φ3/155864/19-09-2018 εγκυκλίου, διαγράφεται το Κεφάλαιο 13 που συμπεριλήφθηκε στην εγκύκλιο εκ παραδρομής και η διδακτέα ύλη του μαθήματος πλέον περιλαμβάνει μόνο τα Κεφάλαια 1 έως 6 και 8 (8.1 και 8.2).

Συνεπώς, η διδακτέα ύλη του μαθήματος «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» της Β΄ τάξης Ημερήσιου και (τριετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

{………}

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο