Οδηγίες διδασκαλίας των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2018-2019

Εγκύκλιος Φ3/188007/Δ4/6-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε προς τα ΕΠΑΛ :

(α) οδηγίες για τη διδασκαλία των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2018-2019,

(β) ενδεικτικό τυπολόγιο για το μάθημα «Ναυτικές Μηχανές» της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου & της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων:

{……}

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]