Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ3/174254/Δ4/17-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας αποστέλλουμε την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

 • του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
 • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,
 • των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και
 • των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (Ν.4186/2013)

για το σχολικό έτος 2017-2018:

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1-12-2017

Σχετική ΥΑ Φ2/198315/Δ4/16-11-2017 (ΦΕΚ 4174/Β/30-11-2017)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ενημέρωση 15/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 26/12/1966(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]