Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης ΓΕΛ 2014-2015

Εγκύκλιος 184987/Δ4/17-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 64/21-10-2014 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα:

  • «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και
  • «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ

για το σχολικό έτος 2014-2015:

Διαβάστε την εγκύκλιο

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο