Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ21/159690/Δ4/25-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας περί των συμπληρωματικών δράσεων που υλοποιούνται για την ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα πολιτικών και στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 5 του Άρθρου 34 του Π.Δ. 18 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31Α)), σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να καταστήσει ελκυστικότερη την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για ποιοτικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις συμμετέχουσες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο, το σημαντικότερο σκέλος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων θα είναι οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που θα διοργανωθούν κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Ενδεικτικά μπορείτε να διοργανώσετε:

  • περιφερειακούς ή τοπικούς διαγωνισμούς δεξιοτήτων και τελετές απονομής βραβείων
  • ημερίδες με ομιλίες από εργοδότες
  • διαδικτυακά σεμινάρια για την προώθηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • συζητήσεις μαθητευόμενων και εμπειρογνωμόνων στο χώρο εργασίας / επαγγελματιών σχετικά με τις απαιτήσεις, τις προοπτικές και τις εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους των τεχνικών επαγγελμάτων
  • εκθέσεις με εργασίες μαθητευόμενων
  • ενημερωτικές καμπάνιες σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τα τεχνικά επαγγέλματα
  • επισκέψεις σε χώρους εργασίας
  • σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

Καλείστε να δηλώσετε την εκδήλωση σας μέσω ενός εργαλείου ηλεκτρονικής εγγραφής που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδομάδα (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2018), ούτως ώστε να προστεθεί η εκδήλωση σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη και να καταστεί κατά τον τρόπο αυτό προσβάσιμη σε όλους. Στη συνέχεια, η εκδήλωσή σας ενδέχεται επίσης να συμπεριληφθεί στις εκδηλώσεις που θα προβάλει η Επιτροπή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστότοπους, σε δημοσιεύσεις, σε βίντεο και σε άλλα φόρουμ.

Για να ενημερωθείτε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares