Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 7543/28-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΓ84653ΠΣ-ΩΞΤ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για τα οποία προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων, είναι : α) Γρεβενών, β) Καστοριάς γ) Κοζάνης και δ) Φλώρινας

Στο στάδιο της υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δεν δηλώνουν συγκεκριμένο/α ΚΕΣΥ για το/τα οποίο/α θέτουν υποψηφιότητα. Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται μετά την κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τη Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

{……}

Διαβάστε την εγκύκλιο (Ανακοινοποίηση 1-10-2018)

Το έντυπο της αίτησης (Διορθωμένο)

Share and Enjoy !
Shares