Χωρίς εξέταση σε ειδικά μαθήματα η εισαγωγή στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας

ΥΑ Φ.253/10590/Β6/27-1-2014 (AΔΑ: ΒΙΡΥ9-3ΧΠ), ΦΕΚ 172/Β/30-1-2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002) υπουργικής απόφασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΜΟΝΟ της ανωτέρω Απόφασης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής, δεν χρειάζεται να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο