Προγραμματισμός δράσεων για το Πρόγραμμα: Κοινωνικό Σχολείο Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας για το 2014-2015

Έγγραφο 7405/24-11-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Συνοπτικός πίνακας προγραμματισμού δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, οι οποίες θα υλοποιηθούν στις σχολικές μονάδες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, και στοχεύουν στη σωστή πληροφόρηση, στην προσφορά εμπειριών, στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και στην εξέλιξη των μαθητών /τριών σε υγιείς και ενεργούς πολίτες.
Για την επιτυχία των δράσεων, απαιτείται η συνεργασία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης και κυρίως των Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη όλων των δράσεων που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους, με τους υπεύθυνους συντονισμού και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο