«Πόλεμος και ειρήνη στα Βαλκάνια» – Έγκριση αξιοποίησης του προγράμματος στη διδακτική διαδικασία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 63486/Δ2/23-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικό ντοκιμαντέρ δύναται να αξιοποιηθεί στη σχολική πράξη της Γ’ Λυκείου, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου, κατά την κρίση του διδάσκοντα και στο πλαίσιο της πολυπρισματικής προσέγγισης της ιστορίας και της άσκησης στον τρόπο μελέτης και έρευνας των ιστορικών πηγών, καθώς και ενός γενικότερου προβληματισμού σε σχέση με τη δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών οπτικών στην Ιστορία, τη διαφοροποίηση των ερευνητικών προσεγγίσεων, και τη δυνατότητα διεπιστημονικού διαλόγου, με σκοπό τη διεύρυνση αλλά και την όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών.

H χρήση του παραπάνω υλικού στη σχολική πράξη θα πρέπει να γίνεται α) σε σχέση με τους στόχους που διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της ιστορίας για το Λύκειο

Διαβάστε το έγγραφο