Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος 177291/Δ2/20-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, όπως αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 101470/Δ2/16-06-2017 (ΦΕΚ Β 2104/19-6-2017) και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, όπως αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 99058/Δ2/13-6-2017 (ΦΕΚ Β 2105/19-6-2017), σε αντικατάσταση των προηγούμενων εκδόσεων των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, αντίστοιχα (βλ. σχετικά Απόφαση 143575/Δ2/7-9-2016, ΦΕΚ Β 2920/13-9-2016 για Δημοτικό-Γυμνάσιο και Απόφαση 143579/Δ2/7-9-2016, ΦΕΚ Β 2906/13-9-2016 για Λύκειο).

Α. Σκοπός της εφαρμογής

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά στοχεύουν στην ολόπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού στο διδακτικό έργο, παρέχοντάς του τα αναγκαία εφόδια και επαρκή υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της διδακτικής διεργασίας.

Β. Έγγραφα, διδακτικό υλικό και υποδομές υποστήριξης της εφαρμογής

  1. Προγράμματα Σπουδών

Τα κύρια περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών, όπως δημοσιεύθηκαν στα ανωτέρω ΦΕΚ του 2017, έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες. Η πλήρης έκδοσή τους, η οποία περιλαμβάνει, επιπλέον, εισαγωγικές επισημάνσεις, ερμηνευτικά και επικουρικά στοιχεία, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon). Τα Προγράμματα Σπουδών απευθύνονται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό για καθοδήγηση και υποστήριξη στο έργο του, δεν είναι διδακτικά βιβλία.

  1. Οδηγοί Εκπαιδευτικού

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο