Νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄ τάξης Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων

Απόφαση 53324/Γ7/7-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ9-Λ45) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. 10918/Γ7/27-1-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 168/Β/30-1-2014) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4-1-2013 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄,  Β΄,  Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων». Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, η οποία είναι τάξη με μαθήματα γενικής και καλλιτεχνικής παιδείας με γενικό σύνολο σαράντα δύο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) μαθήματα γενικής παιδείας και ένα (1) επιλογής καθώς και μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας με γενικό σύνολο δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας ανά Κατεύθυνση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης Λυκείου των Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζεται ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο