Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού Έτους 2016-2017 Για τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Φλώρινας για την Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού Έτους 2016-2017 (Αρ. Πρωτ.: 7027/23-11-2016, ΑΔΑ:ΨΒΨΨ4653ΠΣ-Θ08). Ως χρόνος λήξης αυτών ορίζεται η 31η Μαΐου 2017.

Πίνακας των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας).

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο