Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού

Απόφαση Φ.814/37451/Η2/6-3-2015 (ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε) του Υπουργείου Παιδείας

Αναθέτουμε για το σχολικό έτος 2014-2015 συμπληρωματικά τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων, στους εξής κλάδους εκπαιδευτικών:
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: στις ειδικότητες ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
Τεχνολογία: στις ειδικότητες ΠΕ03, ΠΕ 04.01, ΠΕ 04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ 04.04, ΠΕ 04.05, ΠΕ 19 και ΠΕ 20,
Οικιακή Οικονομία: σε όλες τις ειδικότητες,
Μαθηματικά: στον κλάδο ΠΕ19 (Πληροφορικής),
εφόσον δεν υπάρχουν οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διδάσκουν τα συγκεκριμένα μαθήματα σε α΄ ή β΄ ανάθεση στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού που ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της ημεδαπής .
Όσον αφορά στα παρακάτω μαθήματα και εφόσον δεν υπάρχουν κλάδοι εκπαιδευτικών να τα διδάξουν σε α΄ και β΄ ανάθεση, προτείνονται να τα διδάσκουν και οι αντίστοιχοι κλάδοι ως εξής:
Βασικές Αρχές κοινωνικών Επιστημών: κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07.
Φυσική: κλάδος ΠΕ03 για το Λύκειο (για το Γυμνάσιο το μάθημα της Φυσικής ανατίθεται σε β΄ ανάθεση στον κλάδο ΠΕ03, σύμφωνα με την Υ.Α. 118842/Γ2 (ΦΕΚ 1984 τ.Β΄/24-09-2008).
Όλα τα φιλολογικά: κλάδοι ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07.
Βιωματικές Δράσεις- Project: Όλοι οι κλάδοι.
Επίσης, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να τα διδάξουν σε α΄ και β΄ ανάθεση σύμφωνα με τον ν. 1566/1985, άρθρ. 14, παρ.16.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο