Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 80942/Γ2/13-6-2013 της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εξεδωσε την ετήσια εγκύκλιο με την οποία προτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργιας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2013-2014.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, σε σχέση με τις εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών, τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2013, την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2013 και άλλα θέματα λειτουργίας των σχολείων.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares