Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ2/181534/Δ4/25-10-2017 (ΦΕΚ 3820/Β/31-10-2017, ΑΔΑ: ΩΘ584653ΠΣ-Λ74) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα προγράμματα σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων:

  • «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
  • «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
  • «Γραφικών Τεχνών»
  • «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»
  • «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»
  • «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων»
  • «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
  • «Αισθητικής Τέχνης»
  • «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»

ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ (220 σελίδες)

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Στο άρθρο 3 της ΥΑ τροποποιούνται παρόμοιες ΥΑ που καθορίζουν προγράμματα σπουδών στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των Εργαστηριακών Μαθημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-10-2018

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Φ2/165262/Δ4/4-10-2018 (ΦΕΚ 4496/Β/11-10-2018, ΑΔΑ:9Π544653ΠΣ-ΦΜΞ) :

«Το Άρθρο 2 της αριθμ. 181534 (3820/Β/31-10-2017) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Γραφικών Τεχνών», «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών», «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων», «Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή» αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του Άρθρου 1 ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ’ τάξης του ΕΠΑΛ έχουν τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.»