Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο»


άκουσε το άρθρο

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου διετούς κύκλου σπουδών 2013-2015 που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης.

Διανύοντας τον ένατο χρόνο λειτουργίας του, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εξακολουθεί να αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα επιστημονικής εξειδίκευσης και προσφοράς υψηλού επιπέδου γνώσης στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και διεθνείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου. Μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, με την υποστήριξη ενός διεθνώς καταξιωμένου στελεχικού δυναμικού, με δυναμική παρουσία στην περιοχή της Μεσογείου και με διεθνή αναγνώριση το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» έχουν μέχρι σήμερα παρακολουθήσει και αποφοιτήσει επιτυχώς περισσότεροι από διακόσοι φοιτητές και φοιτήτριες.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας και παρά τον σταθερά υψηλό αριθμό αιτήσεων κάθε κύκλου σπουδών, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφάσισε για πρώτη φορά φέτος τη μείωση των διδάκτρων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Έτσι για την παρακολούθηση του νέου διετούς κύκλου σπουδών 2013-2015 προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων 2.800 Ευρώ (έναντι 4.000 ευρώ) για ολόκληρο τον διετή κύκλο σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συμπληρώσουν την ειδική φόρμα: Αίτηση Υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ) μπορούν είτε (α) να την καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, είτε (β) να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση medmaster@rhodes.aegean.gr, είτε (γ) να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Φυτώριο ΚΕΓΕ ”Δήμητρα”, Λ. Ρόδου- Καλιθέας, Τ.Κ. 85100, Ρόδος,  με την ένδειξη για το «Π.Μ.Σ. Διεθνών Σχέσεων» αργότερο μέχρι την 28η Ιουνίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στo τηλ. 22410–99313 και από το διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.mediterraneanstudies.gr ή e-mail: medmaster@rhodes.aegean.gr.

 Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 Παναγιώτης Ι. Τσάκωνας

Αν. Καθηγητής

Share and Enjoy !
Shares