Αποτίμηση της δράσης Θεματική Εβδομάδα 2017-2018 Έως τις 29-6-2018 μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων στο site του ΙΕΠ


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ20.1/78609/Δ2/15-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ20.1/192356/Δ2/8-11-2017 εγκυκλίου και στο πλαίσιο αποτίμησης της δράσης Θεματική Εβδομάδα 2017-2018: «Σώμα και Ταυτότητα» και Δράσεις «Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας», η οποία υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους, παρακαλούμε:

α) τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπεύθυνους των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων που υποστήριξαν το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης,

β) καθώς και τις σχολικές μονάδες (Γυμνάσια) που συμμετείχαν στη δράση,

να προβούν, έως την Παρασκευή 29-06-2018, στην ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων σχετικών με την υλοποίηση της δράσης στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.

Ειδικότερα, στη διεύθυνση www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category εμφανίζεται η επιλογή «Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου 2017-2018». Η επιλογή αυτή παραπέμπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία είναι αναρτημένα τα δύο ερωτηματολόγια, τα οποία θα συμπληρωθούν αντίστοιχα από:

-τις σχολικές μονάδες (γυμνάσια) που συμμετείχαν στη δράση,

-τα ως άνω αναφερόμενα στελέχη εκπαίδευσης και τους Υπεύθυνους.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares