ΥΠΠΕΘ – Συνέχιση της Διαδικασίας Υποβολής Δικαιολογητικών των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Στο Πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 4ΕA/2019 και 5ΕΑ/2019

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 4ΕA/2019 και 5ΕΑ/2019 – ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά  τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο